ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำบก ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลคำชะอี เมื่อปี พ.ศ.2523 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าผู้ไทเป็นหนึ่งในแปดเผ่าของจังหวัดมุกดาหาร ตำบลคำบกปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอคำชะอี มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบาก หมู่ 2 บ้านกลาง หมู่ 3 บ้านห้วยลำโมง หมู่ 4 บ้านคำบก หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 บ้านคำบก

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบตำบล มีป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คำชะอี, น้ำเที่ยง, บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองสูง, ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คำชะอี อ.คำชะอี และ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร ตามถนนสายมุกดาหาร - กุฉินารายณ์ ถึงบ้านห้วยทราย ตรงหลัก กม.ที่ 42 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายบ้านห้วยทราย - ห้วยลำโมง ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นบ้าน, ผ้าไหมพรม