ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. [email protected]/[email protected]
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

E-Service

...

ระบบ ตรวจสอบมาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19

ระบบ เพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

ระบบ กระดาน ถาม - ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

ระบบ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระบบ ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

คำร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

คำร้องขอให้จัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้สาธารณะหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

คำร้องออนไลน์เพื่อขอน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก