ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อีเมลล์. khumbok@kb.go.th/saraban@kb.go.th
เบอร์โทร. 042-663001
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
Khambok Subdistrict Administration Organization
การบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน สืบสานประเพณีผู้ไท อนุรักษ์สมุนไพรภูผากูด ก้าวไปกับการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลคำบกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

...

(1)  แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓

      download

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕